תקנון אתר

תקנון ושימוש באתר JOB-FRIENDLY
 1. מבוא
 2. תנאי שימוש מחפשי עבודה
 3. תנאי שימוש מעסיקים/מפרסמים
 1. מבוא
 2. ג’וב פרנדלי מציעה למשתמשיה ולקוחותיה מגוון שירותים הכוללים בין היתר: איתור עובדים.ות, חיפוש משרה, יצירת קשרים בין מעסיקים.ות לעובדים.ות הרשמה ללימודים מותאמים לקהילה הגאה, פרסום לעסקים גאים ופרנדלי כיוצ”ב (“השירותים”).
 3. השירותים מופנים בחלקם אל מחפשים עבודה ובחלקם אל מעסיקים המחפשים עובדים.ות מתאימים.ות. בנוסף, השירותים כוללים את שטח פרסום לעסקים הרוצים להירשם כ”פרנדלי” וכיוצ”ב.
 4. חברת ג’וב פרנדלי, המפעילה את אתר https://job-friendly.com/ תיקרא לעיל ולהלן: “ג’וב פרנדלי” ו/או “החברה”, והאתר ייקרא להלן: “האתר”. מחפשי עבודה יכונו להלן גם “מחפשי.ות עבודה”, מעסיקים המפרסמים הצעות עבודה יכונו להלן גם “מפרסם” ועסקים שיצטרפו אל שטח הפרסום יכונו להלן גם “עסק פרנדלי”, הכל לפי העניין. מחפשי עבודה, מפרסמים ועסקים פרנדלי העושים שימוש בשירותים, או חלק מהם, יכונו להלן, ביחד ולחוד: “משתמש”.
 5. חלק מן השירותים מאפשרים יצירת קשר בין משתמש לצדדי ג’. ג’וב פרנדלי אינה צד להתקשרויות הללו והן נעשות על אחריות המשתמש וצד ג’ ומבלי שג’וב פרנדלי תישא באחריות או חבות כלשהי בגינן.
 6. חלק מן השירותים ניתנים ללא תשלום וחלקם כרוכים בתשלום. הכל כפי שיפורט להלן.
 7. השירותים ניתנים באמצעות אתר/י ג’וב פרנדלי  ו/או יישומונים ו/או בכל דרך רלוונטית ו/או אמצעי תקשורת אחר. מטעמי נוחות יכונו כל הנ”ל, ביחד ולחוד: “האתר”.
 8. בתנאי שימוש אלה תוכלו למצוא מידע אודות השירותים, תנאי השימוש בהם, עלותם (ככל שהם כרוכים בתשלום) וזכויות וחובות המשתמשים וג’וב פרנדלי עצמה.
 9. חלק מהתכנים שנמסרים לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש שסורקים את האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי וג’וב פרנדלי אינה יכולה לדעת אילו תגובות עלולות לקבל בעקבות מסירת התכנים. ג’וב פרנדלי לא תישא כלפי המשתמש באחריות לתגובות אלו. 
 10. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של ג’וב פרנדלי בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של ג’וב פרנדלי, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של ג’וב פרנדלי בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. 
 11. השימוש על ידי המשתמש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת ג’וב פרנדלי, ולא תהיה למחפשי העבודה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג’וב פרנדלי בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של מחפש העבודה. 
 12. ג’וב פרנדלי רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למחפשי העבודה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג’וב פרנדלי בקשר לכך. 
 13. ג’וב פרנדלי עומדת בכל אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בהתאם לכל דין. עם זאת, ג’וב פרנדלי אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ג’וב פרנדלי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ג’וב פרנדלי או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וג’וב פרנדלי לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו למחפש העבודה עקב כך. 
 14. אין ג’וב פרנדלי מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר ג’וב פרנדלי אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וג’וב פרנדלי לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ג’וב פרנדלי  ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים. 
חובות המשתמש.ת – כללי:
 1. על משתמש.ת באתר חלות מגבלות על פרסום מודעות ותכנים אחרים באתר. המשתמש.ת מתחייב כי בכל פרסום ו/או העלאת/עדכון תכנים ו/או בהתקשרויות וחילופי דברים/מידע בינו לבין משתמש אחר ו/או כל צד ג’, לא מופיעים תכנים אסורים כמפורט להלן: 
א. כל תוכן המפר זכויות של אחר – לרבות זכויות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ”ב).
ב. תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים אלימות ו/או ביצוע עבירות על החוק, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות ציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
ג. תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מטעה או עלול להטעות.
ד. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ו/או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
ה. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס) ו/או רוגלות, ונדאלים, לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים וכיו”ב.
ו. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
ז. כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיוצ”ב.
ח. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני או\ו . תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
ט. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
י. כל מידע או הצעה או יישום בעלי אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי/שיווקי כלשהו, למעט מידע המפורסם בגדר השירותים ובהתאם להוראות תקנון זה.
שינויים בשירותים
 1. ג’וב פרנדלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את השירותים המוצעים באתר או להציע שירותים שונים מאלה המוצעים בעת רישום המשתמש. כל זאת, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. 
 2. ג’וב פרנדלי תודיע למשתמשים על שינויים כאמור בשירותים, באמצעים שונים העומדים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאתר או בהודעה לתיבת ההודעות בפרופיל החבר או באמצעות דוא”ל. 
 3. ככל ששינויים כאמור יכללו גריעת שירותים שניתנו עד אותו מועד בתשלום, תינתן על כך הודעה מראש של 30 ימים לפחות.
שינויים בתקנון
 1. ג’וב פרנדלי שומרת את הזכות לתקן את תקנון זה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה, בהתאם ובכפוף להוראת כל דין. בעת שינוי כאמור, ג’וב פרנדלי תודיע למשתמש.ת אודות תיקוני התקנון באמצעים לרשותה ובין היתר – בהודעה בעת כניסה לאתר או בהודעה לתיבת ההודעות בפרופיל החבר.ה או באמצעות דוא”ל. תוקף התיקונים יהיה מיום פרסומם אלא אם נאמר אחרת.
הוראות כלליות לגבי שירותים הכרוכים בתשלום:
 1. חלק מן השירותים כרוכים בתשלום.
 2. דמי התשלום עבור שירותים בתשלום (להלן: “המנוי”) ייגבו מראש. המנוי יתחדש באופן אוטומטי לתקופה נוספת בהתאם לסוג המנוי שנרכש. על תקופה זו יחול המחיר המלא על פי מחירון החברה, כל עוד לא קיבלה ג’וב פרנדלי הודעה בכתב, עד ליום סיום המנוי בפועל, בדבר רצון המשתמש שלא להאריך את המנוי לתקופה נוספת.
 3. לקוחות שהינם “עוסק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 אינם רשאים להפסיק את המנוי במהלך תקופת המנוי. ככל שיבחרו בכל זאת להפסיק את השירות בתוך תקופת המנוי, לא יושבו להם דמי המנוי.
 4. לקוחות שאינם “עוסק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, רשאים לבטל את השירות בכל עת, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: בהודעה בעל-פה או באמצעות שירות הלקוחות הטלפוני למשרדי החברה; בפניה למוקד שירות הלקוחות במייל; (להלן: “הודעת הביטול”).
 5. החברה תחדל מגביית דמי השירות החודשיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול.
 6. לקוחות אלה יחוייבו עבור תקופת השימוש שעשו בפועל במנוי על פי התעריף החודשי המלא הנהוג באותה עת למתקשרים (בשונה מתעריפים מוזלים למתקשרים שרוכשים מנוי מוזל לתקופות ממושכות יותר), ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה.
 7. יובהר כי לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או כל זכות אחרת בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום, ואשר קדמה למועד הביטול.
הדין החל וסמכות שיפוט
 1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש ברשת החברתית הינו בבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין במחוז המרכז.
 2. משתמש לא ינקוט הליך משפטי נגד ג’וב פרנדלי אלא אם פנה קודם לכן אל ג’וב פרנדלי בכתב, העלה בפניה את טענתו והיה נכון להיכנס להליך גישור ליישוב חילוקי הדעות קודם לנקיטתו.
 1. תנאי שימוש – מחפשי עבודה
מבוא
 1. האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא.י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. 
 2. המידע המוצג באתר, לרבות המידע במודעות הדרושים המוצגות באתר וכן המידע אשר מוזן על ידי משתמש באתר ייקרא להלן: “המידע”. 
 3. הפרופיל שיוצר משתמש אשר נרשם לאתר באמצעות מערכת מחפשי העבודה באתר ייקרא להלן: “כרטיס המשתמש”. 
 4. העלאת תוכן לאתר, לרבות לכרטיס המשתמש באמצעות הזנת נתונים ו/או העלאת קבצים ייקרא להלן: “פרסום”. 
 5. תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר (כגון: הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) יקראו להלן: “תכנים”. 
השימוש באתר
 1. האתר, ממשק ניהול קורות החיים באתר וכרטיס המשתמש למחפשי עבודה מיועדים לשימושם של מחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד, ולא נועדו לשימוש אדם ו/או חברות ו/או גופים מסחריים או אחרים אשר אינם מחפשי עבודה. 
 2. השימוש באתר בכלל ובמערכת מחפשי העבודה וכרטיס המשתמש בפרט נועדו אך ורק למטרות משלוח קורות חיים של מחפשי עבודה במענה למודעות ספציפיות ולמציאת עסקים פרנדלי. השימוש באתר אינו מיועד להעלאת תוכן פרסומי ו/או העברת מסרים כלשהם אל מפרסמי המודעות באתר במסווה של מידע אישי של מחפש עבודה או מציאת שירותי עסקים פרנדלי . 
 3. ג’וב פרנדלי מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר על ידי מחפשי העבודה. מידע אודות מדיניות הפרטיות של האתר, אשר נקבעה בהתאם להוראות החוק והתקנות הרלוונטיות, ניתן למצוא בעמוד מדיניות פרטיות. יובהר, כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויכולה להשתנות מעת לעת. 
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או במדיניות הפרטיות באתר, ג’וב פרנדלי תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר ובהתאם להוראות כל דין.
 5. התנאים וההגבלות לשימוש בשירותים עבור מחפשי עבודה כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין ג’וב פרנדלי ו/או משתמשים אחרים, לרבות מעסיקים. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש בשירותים המיועדים למחפשי עבודה. הוראות ספציפיות לגבי מחפשי עבודה יגברו על הוראה סותרת בתקנון ג’וב פרנדלי הכללי, אם וככל שיש כזו.
 6. ג’וב פרנדלי רשאית לסרב לפרסם תכנים באתר אשר לדעתה מפרים הוראת כל דין ו/או את תקנון האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת ובמידת הצורך אף למחוק את התוכן שהועלה על ידי המשתמש או את כרטיס המשתמש כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות. 
 7. במידה ויתקבלו אצל ג’וב פרנדלי תלונות אודות שימוש בכרטיס משתמש בניגוד לתנאי התקנון או הוראות כל דין, ג’וב פרנדלי שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או לחסום באופן מיידי את כרטיס המשתמש ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה למחפש העבודה. 
 8. מחיקת תכנים ו/או חסימת משתמשים על ידי ג’וב פרנדלי נתונה לשיקול דעתה של ג’וב פרנדלי, והמשתמש באתר מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ג’וב פרנדלי בקשר למחיקת תכנים כאמור. לעניין זכות המשתמש למחוק מידע, ראה מדיניות הפרטיות של האתר. 
 9. הפסקת פעילות המשתמש לא תגרע מהתחייבויותיו של המשתמש כמפורט במסגרת תקנון זה, אף אם יותר למשתמש לשוב ולהשתמש בשירותי האתר.
 10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מחפש העבודה מתחייב להשתמש במערכת לשליחת קורות החיים המהווה חלק מהאתר, וזאת אך ורק לצורך שליחת קורות חיים, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק: לצורך משלוח תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר מכל מין ו/או סוג שהוא. במידה ומחפש העבודה השתמש באתר לשם משלוח תוכן שיווקי כאמור בסעיף זה, עליו לפצות את ג’וב פרנדלי, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, בגין נזקיה הישירים והעקיפים הנובעים כתוצאה מהפרה כאמור, מבלי שתוטל על ג’וב פרנדלי כל חובה להוכיח את נזקיה והפסדיה כאמור, בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 2,500 ₪ עבור כל הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לג’וב פרנדלי כנגדו, לרבות זכותה של ג’וב פרנדלי לתבוע בנוסף סעד של שיפוי ו/או פיצויים ו/או כל סעד מצטבר אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ג’וב פרנדלי, עקב הפרת ההתחייבות כאמור. 
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לג’וב פרנדלי תעמוד זכות לנקוט בכל הליך משפטי, לרבות דרישה לסעדים זמניים, כנגד מחפש עבודה אשר הפר איזה מהוראות תקנון זה. 
 12. המשתמש מתחייב לשפות את ג’וב פרנדלי, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה. 
 13. ג’וב פרנדלי לא תישא בכל אחריות ביחס למידע באתר, אשר התקבל על ידי משתמשים ו/או מעסיקים, תוכנו, מהימנותו, דיוקו, אמינותו והשפעתו על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע זה. 
 14. מחפש העבודה מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות פרסום המידע כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא וכן מתחייב שלא להעביר את המידע, כולו או מקצתו, לצד שלישי כלשהו. 
 15. מחפש העבודה מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר נועד לצרכים פרטיים ולחיפוש עבודה בלבד. 
 16. מחפש העבודה מתחייב שלא יעשה כל שימוש במידע, כולו או חלקו, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים. 
 17. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש, ובלבד שלא מדובר בשינוי הנוגע לפרטיות המידע של המשתמש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם. 
 1. תנאי שימוש – מעסיקים/מפרסמים
מבוא
 1. האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. 
 2. כל גוף ו/או אדם שחתם על הזמנת פרסום אצל ג’וב פרנדלי ו/או הזמין ממנה שירותים כאמור לעיל ולהלן, ייקרא להלן: “המפרסם”. הזמנת פרסום שתיחתם כאמור, עליה חתום המפרסם ו/או מי מטעמו, תיקרא להלן “ההזמנה”. 
 3. שירותי פרסום מודעות דרושים ו/או באנרים ו/או לוגו חברה ו/או שם החברה המפרסמת ו/או כל פרסום אחר שיזמין המפרסם באתר מאת ג’וב פרנדלי ייקרא להלן: “השירות”. 
 4. תכנים מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או מספור ו/או תמונות ו/או כל אמצעי חזותי ו/או קולי אחר, יקראו להלן: “תכנים”. 
תנאי הפרסום באתר
 1. ג’וב פרנדלי תיתן למפרסם את השירות בהתאם לתנאי ההזמנה ו/או לפריטים שנרכשו ו/או הוזמנו על ידו ובכפוף לפירעון מלוא התמורה, כפי שהוסכמו בין ג’וב פרנדלי ובין המפרסם.
 2. ג’וב פרנדלי אינה מתחייבת כי למידע או למודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. ג’וב פרנדלי אינה יכולה לדעת אילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שימסור המפרסם לפרסום, לכן לא תישא כלפי המפרסם (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל המפרסם או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ג’וב פרנדלי לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שימסרו לפרסום.
 3. ג’וב פרנדלי אינה מחויבת לאשר הזמנה ממפרסם העוסק בהפעלת לוח דרושים באינטרנט או כל מפרסם אחר. ג’וב פרנדלי רשאית להפסיק להעניק את השירות לכל מפרסם בהודעה של 48 שעות מראש. במקרה זה, ישלם המפרסם את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות, לפי מחירון הפרסום שיהיה תקף באותה העת בג’וב פרנדלי.
 4. ג’וב פרנדלי אינה אחראית לתוכן המידע המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי כל גורם אחר.
 5. המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם ויועלה על ידו לאתר יהיה בהתאם להוראות כל דין, כפי שיהיה בתוקף, מעת לעת, בהעלאת כל פרסום ופרסום, ובכלל זה, בהתאם לדרישות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ”ח – 1988, וכל תקנה על פיו.
 6. התנאים וההגבלות לשימוש בשירותים עבור מפרסמים כפי שיפורטו בתקנון זה, מסדירים את היחסים, הזכויות והחובות בין המשתמש לבין ג’וב פרנדלי ו/או משתמשים אחרים, לרבות מחפשי עבודה. הוראות כלליות בתקנון תנאי השימוש יחולו בהתאמה גם על השימוש בשירותים המיועדים למפרסמים. הוראות ספציפיות לגבי מפרסמים יגברו על הוראה סותרת בתקנון ג’וב פרנדלי הכללי, אם וככל שיש כזו.
 7. במידה ובקורות החיים ו/או כל חומר אחר שנשלח אל המפרסם על ידי משתמשים באתר, נכללו תכנים אסורים, אזי, יהא רשאי המפרסם לפנות למייל, להודיע לו אודות תוכן זה, ולבקש כי התוכן האסור יוסר מהאתר. לאחר קבלת הודעה ובקשה כאמור מאת המפרסם, תפעל ג’וב פרנדלי כמיטב יכולתה לבדוק האם התוכן הנ”ל הועלה בניגוד לתנאי תקנון האתר, ובמידה שתמצא לנכון, גם לקבלת תגובת הגורם שהעלה את התוכן לאתר. במידה ותמצא לנכון, לפי שיקול דעתה, תהא רשאית החברה להחליט כי התוכן אכן מנוגד לתקנון ו/או להוראת כל דין, ובהתאם לכך גם תהיה החברה רשאית לפעול להסרתו מהאתר. החברה תיידע את הגורם אשר העלה את התוכן המדובר לאתר בדבר הסרתו מהאתר.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ג’וב פרנדלי לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למפרסם כתוצאה מתוכן המועלה לאתר על ידי מחפשי עבודה ו/או על ידי גורמים אחרים כלשהם, אשר לא הועברה לגביו הודעה ובקשה כמפורט מעלה ו/או שניתנה לגביו הודעה ובקשה כאמור, וג’וב פרנדלי החליטה, לפי שיקול דעתה כאמור, להסירו מהאתר ו/או להותירו באתר.
 9. חל איסור מוחלט להעלות בתוכן מודעות הדרושים תוכן פרסומי ו/או מסחרי ו/או הצעה למתן שירות כלשהו (לרבות הצעות לקורסים, לשיווק רשתי וכיוצ”ב ע”י המפרסם או מי מטעמו, בתשלום או ללא תשלום (להלן: “הצעה מסחרית”). המפרסם מצהיר כי ידוע לו שע”פ “נהלי הפרסום” באתר מותר לו להציע בתוכן מודעות הדרושים הצעות עבודה בלבד עבור מחפשי העבודה באתר. מודעות דרושים אשר יכללו הצעה מסחרית שאינה מודעת דרושים כאמור, יוסרו מיידית מאתר ג’וב פרנדלי ללא צורך במתן הודעה למפרסם והשירות שניתן למפרסם יוקפא לאלתר.
 10. המפרסם מצהיר כי קרא את “נהלי הפרסום” באתר וכי ידוע לו שהשימוש בשירותי האתר הינו בהתאם לנהלי פרסום אלה בלבד.
תנאי ההתקשרות
 1. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שהמחירים המצוינים בהזמנה עליה חתם הם המחירים המחייבים לכל עניין ודבר, וכי לא יהיה כל תוקף לסיכום בעל פה שיעשה המפרסם ו/או כל אדם המייצג את חברתו של המפרסם עם ג’וב פרנדלי ו/או עם מי מנציגיה.
 2. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שכשנאמר ונכתב בהזמנת הפרסום עליה חתם “פרסום מודעות דרושים שונות” הכוונה היא לפרסום מודעות דרושים רגילות (טקסט בלבד) בלוח הדרושים הרגיל באתר וההזמנה והשירות אינם כוללים פרסום בכל תחום אחר ו/או פרסום כל מוצר אחר, לרבות באנרים, תמונות, טקסט בולט, משרות השבוע ו/או כל מצג אחר שאינו נמנה עם לוח הדרושים הרגיל באתר, אלא אם נאמר אחרת כמפורט בהזמנה, וכן סוכמה ושולמה בגין כך תמורה נוספת.
 3. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה.
 4. במקרה שהמפרסם לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו, לפי המפורט בהזמנה ו/או שאתרו נסגר ו/או שהמפרסם הפסיק את פעילותו ו/או ניתן כנגדו צו או התראה בדבר פשיטת רגל או פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או הוטל כנגדו עיקול, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההזמנה וג’וב פרנדלי תהיה רשאית (אך לא חייבת) להפסיק את השירות כולו או מקצתו ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל התראה מוקדמת, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.
 5. במידה והופסק השירות ע”י ג’וב פרנדלי, בגין אי עמידה בתנאי התשלום ו/או בגין כל אחד מהתנאים המפורטים לעיל, ישלם המפרסם את מלוא התמורה עבור כל תקופת השירות כפי שהוגדר בהזמנה.
 6. למען הסר ספק מובהר כי מעת שהופסק השירות, אם משום שהגיע מועד סיום תקופת השירות או כתוצאה מהסרת התכנים עקב הפרת תנאי תקנון זה, אין ולא תהיה למפרסם כל זכות בשירותים שרכש כאמור בטופס ההזמנה וג’וב פרנדלי תהיה חופשייה למכור את אותם פריטים לצד ג’.
 7. כל עוד ניתן השירות ע”י ג’וב פרנדלי המפרסם אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות ו/או צמצום השירות המופיע בהזמנה עליה חתום המפרסם.
 8. על אף האמור לעיל, מפרסם שיגיש לג’וב פרנדלי בקשה בכתב להפסקת השירות (להלן: “בקשת הפסקה”) וג’וב פרנדלי תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השירות, ישלם המפרסם את מלוא הסכום שהיה עליו לשלם עד למועד הפסקת השירות, לפי מחירון הפרסום שיהיה תקף באותה העת בג’וב פרנדלי (להלן: “המחירון”). במקרה של אי אישור בקשת הפסקה, יהיה על המפרסם לשלם את מלוא התמורה על השירות בהתאם לתנאי ההזמנה.
 9. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת השירות לבין המועד בו יחל המפרסם להשתמש בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא תלויה במפרסם, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה עבור השירות בגין מלוא תקופת השירות כהגדרתה בטופס ההזמנה.
 10. מפרסם שלא יעמוד בתנאי התשלום אשר נקבעו עמו במסגרת טופס ההתקשרות יחויב לפצות את ג’וב פרנדלי בגין הוצאות הגבייה עד להסדרת התשלום במלואו.
 11. המפרסם מתחייב שלא להעביר לכל צד שלישי אחר שאינו חתום על גבי ההזמנה, כל הזכות הנובעת מההזמנה או כל הנגזר ממנה (לרבות פרסום מודעות, קידום מודעות בקליק פרנדלי, שליחה מרובה, קבלת המידע מטעם מחפשי עבודה וכיוצ”ב), בתמורה או ללא תמורה, מבלי לקבל את הסכמת ג’וב פרנדלי מפורשות בכתב וככל ומדובר במידע של מחפש עבודה, בכפוף להסכמת מחפש העבודה. במקרה של הפרת סעיף זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים/נוספים, ג’וב פרנדלי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המנוי של המפרסם באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת וללא מתן פיצוי כלשהו למפרסם.
 12. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של הסרת הפרסום שנרכש על ידו, בשל הפרת תנאי תקנון זה, לא יוחזר לו התשלום בגין ימי פרסום ששולמו אך לא נוצלו בפועל עקב הסרת מודעת המפרסם כתוצאה מהפרת תנאי התקנון.
 13. ג’וב פרנדלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת באתר, לרבות, אך לא רק, שירותים סלולריים או חלק מהם, עם או ללא הודעה למפרסם. כמו כן, ג’וב פרנדלי שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש בכל הנוגע לשינוי שיוך הקטגוריות והתחומים של המשרות, אזורי עבודה, היקפי משרה, סוגי משרה וכל תוכן אחר הקשור לאתר ו/או למודעות הדרושים המתפרסמות בו מעת לעת, והכל בהתאם להוראות כל דין.
התוכנות המוצעות במסגרת האתר
 1. ג’וב פרנדלי מפעילה באתר תוכנה לניהול וגיוס כוח אדם.
 2. המפרסם רשאי, לעשות שימוש בכל אחת מהתוכנות במסגרת השירותים הניתנים על ידי ג’וב פרנדלי ללקוחותיה, וזאת תמורת תשלום נוסף, כפי שיוסכם בכתב בין ג’וב פרנדלי לבין המפרסם.
 3. מוצהר ומוסכם כי קוד התוכנות מוגן בזכויות יוצרים ומשום כך אסור להעתיק ו/או למסור ו/או כל חלק מהקוד ו/או את סיסמאות הגישה לתוכנות לשום גורם, בתמורה או שלא בתמורה, ללא הרשאה בכתב מג’וב פרנדלי.
 4. ידוע למפרסם, כי התוכנות הינן תוכנות מדף, אשר ביצועיהן מוכרים, ידועים ומקובלים על המפרסם והתאמתן ו/או אי התאמתן למטרות או שימושים מסוימים לרבות התוצאות הנובעות מהשימוש בתוכנות הנן באחריותו המלאה של המפרסם ובפיקוחו בלבד וכי ג’וב פרנדלי איננה מקבלת על עצמה אחריות והיא לא תהיה אחראית לנזק או הפסד ישיר או עקיף שייגרם למפרסם ו/או למקבלי שרותיו מכל מין וסוג שהוא כתוצאה מהשימוש בתוכנות אלו. 
 5. המפרסם מצהיר, כי ידוע לו כי עריכת שינויים בתוכנות כתוצאה מהתאמת התוכנות במהלך הפעלתן באתר ג’וב פרנדלי ו/או אצל המפרסם ו/או רכישתן ו/או השימוש בהן לא יקימו למפרסם זכויות יוצרים על קוד התוכנה או על חלקים ממנו.
 6. ג’וב פרנדלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכומי השרות החודשיים בעבור השימוש בתוכנות, בהתראה של 30 יום מראש, שינוי התשלום יעודכן באתר ג’וב פרנדלי.
 7. המפרסם מסכים לשלם לג’וב פרנדלי את כל החיובים שבחשבונו, בשקלים ובתוספת מע”מ כחוק ובהתאם לחישובים שיבוצעו ע”י המערכת האוטומטית במערכת קידום המודעות. החיוב יתבצע רק לאחר שגולש באתר ג’וב  פרנדלי לוחץ על המודעה של המפרסם.
 8. במידה והמפרסם מעוניין להפסיק את השימוש במערכת קידום המודעות, יש ביכולתו לבטל את השירות במערכת הקידום בכל עת. במידה ותמצא יתרה בחשבונו של המפרסם הוא יהיה זכאי להחזר מלא של יתרה זו בניכוי בונוסים והטבות שניתנו בחשבון במהלך תקופת הפרסום.
 9. ג’וב פרנדלי מחילה מדיניות פרטיות על הנתונים המוזנים למערכת על ידי המשתמשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות מכוחו ובהתאם להוראת כל דין. ג’וב פרנדלי מתחייבת לכבד את פרטיותם של משתמשי האתר, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות באתר ובהתאם להוראות כל דין כאמור.
 10. המפרסם מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע המוצג באתר, הינו רכושה הבלעדי של ג’וב פרנדלי מרגע הצגתו לראשונה באתר, ולחברה מלוא הזכויות במידע, לרבות זכויות הקניין הרוחני על אופן הצגתן וסידורן ויש לה אינטרס וזכות להגן עליהם.
 11. המפרסם מתחייב לשפות את ג’וב פרנדלי עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הפרת תנאי תקנון זה.
 12. ג’וב פרנדלי רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת. ג’וב פרנדלי תפרסם את התנאים החדשים באתר ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
 13. על מנת לשמור על איכות המוצר, קרי משרות אמיתיות (ולא פיקטיביות) המפורסמות ישירות ע”י המעסיקים ומחפשי עבודה אמיתיים (ולא פיקטיביים) עם טופס קו”ח, ועל מנת לענות על צרכי המעסיקים ומחפשי העבודה כאחד, לג’וב פרנדלי חשוב לשמור על נהלי פרסום תקינים ואחידים באתר (להלן: “נהלי פרסום”), נהלי הפרסום נקבעים ומשתנים מידי פעם ע”י ג’וב פרנדלי על פי הצורך, הודעה בדבר שינוי נהלי הפרסום יימסרו בהודעות באתר ו/או באמצעות משלוח דיוור אלקטרוני ישיר אל המפרסם. המפרסם מתחייב לעמוד בנהלי הפרסום שיקבעו ע”י ג’וב פרנדלי.
קראתי את תקנון האתר אני מסכימ.ה לתנאים המפורטים בו ומתחייב.ת לכבדם.
מדיניות פרטיות
ג’וב פרנדלי (להלן: “החברה”) מכבדת את זכות הפרטיות של המשתמשים באתרים שהיא מנהלת ומפעילה (להלן, ביחד ולחוד: “האתר”). לפיכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, ינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות.
ככל שהחברה מתפתחת, מדיניות זו עשויה להשתנות. לכן, אנא התעדכן במדיניות זו מעת לעת, על מנת לוודא שהנך מעודכן כיצד המידע האישי שלך מטופל.
בשימושך באתר הנך מסכים לתנאי מדיניות זו כפי שהם עשויים להשתנות מעת לעת.
אלא אם צוין במפורש אחרת, מדיניות זו לא חלה על מידע שסיפקת לחברה שלא דרך האתר, לרבות בטלפון, בדואר ופנים מול פנים.
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר ובעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, מידע אודות רקע מקצועי/קריירה, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ”ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.
השימוש במידע   
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר:
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;להתאים את המידע והמודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; לנתח את צרכיך; לפרסם ולהפנות אליך מידע רלוונטי; לנתח את מאפייני קהילת המשתמשים באתר; לבחון את אפקטיביות השירותים שלנו ושביעות הרצון מהם וכיוצ”ב.
החברה עשויה להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שנאסף על פעילותך (ואשר אינו מזהה אותך אישית) וכן מידע אישי שלך במקרים בהם העברת המידע מקדמת את רצונך למצוא עבודה, לאתר עובד, להשתתף בהשתלמויות מקצועיות וכיוצ”ב. בנוסף המידע עשוי להיות מועבר גם במקרים נוספים ובהם, מבלי לגרוע מכלליות האמור: במקרה שתרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים או תירשם לפעילויות של צדדי ג’ (בתשלום או ללא תשלום) באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/הרישום;
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;במקרה שתבצע באתר פעולות בניגוד לדין;במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;במקרה שהחברה תמכור או תעביר או תקנה זכות שימוש בכל צורה שהיא בפעילות האתר ו/או המידע האגור במאגריה, או כל חלק מהם לצד ג’ – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, והכל בכפוף לכל דין.
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר מערכות, פרוטוקולים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
צור קשר
אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לנוהל פרטיות זה אנא פנה אלינו לכתובת המייל נשמח לסייע.
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או לרכישת שירותים באתר או להרשמה לפעילויות של צדדי ג’ וכיוצ”ב, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמש.
מאגר המידע
כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר יישמרו במאגר מידע שיתנהל על פי דין.
דיוור מידע פרסומי/שיווקי/מקצועי
החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג’.
מידע כזה ישוגר אל המשתמש  בתנאי שזה נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים צדדי ג’ אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמש ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר שאינו מזהה אותם אישית.
Cookies
האתר עשוי להשתמש ב”עוגיות” (“Cookies”) ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים
האתר, בחלקו, הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג’ לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג’. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג’ אלו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג’ אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. פנייה כזאת יש להפנות למייל.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ו/או ככל שיש לכם שאלה בנושא, אנא כתבו לנו במייל על מנת שנוכל לתקן את הבעיה.
נהלי פרסום בג’וב פרנדלי-מנויים.ות. 
הפירוט להלן הנו בכפוף ובנוסף להוראות תקנון מעסיקים המפורסם באתר, טופס ההזמנה וכל מסמך נלווה שינתן במעמד רכישת השירות.
לצורך רכישת מנוי ו/או שירות ולצורך לקבלת פרטים נוספים עבור השירותים המוצעים על ידנו להלן,
ניתן לפנות אלינו באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
 1. פנייה למייל באתר: https://job-friendly.com/
 2. רכישה “בחנות” האינטנרט באתר: https://job-friendly.com/
ביצוע הזמנה של השירותים להלן הנה בכפוף לחתימת הלקוח על טופס הזמנה.
מנוי שנתי
 1. תוכן מודעות (מוצג בפני מחפשי.ות העבודה)
מותר לפרסום
 • הצעות עבודה בישראל ע”פ חוק
 • הצעות עבודה בחו”ל אך ורק באם מדובר על רילוקיישן (מעבר לחו”ל)
 • מס’ טלפון ו/או פקס (במקום ייעודי ולא בתוכן מודעת הדרושים)
אסור לפרסום
 • הצעות עבודה בשיטת פרמידה (MLM) וכיו”ב (אלא רק בתחום שיווק רשתי)
 • כתובת אתר אינטרנט
 • הפנייה לרשתות חברתיות: חשבון פייסבוק, טוויטר, לינדקאין וכיו”ב
 1. פרסום מודעות חדשות / עדכון מודעות קיימות
 • ניתן לפרסם כל מודעה במקסימום 2 קטגוריות שונות.
 • ניתן לפרסם משרה אחת (תפקיד אחד) בלבד בכל קוביית פרסום.
 1. הקפצת מודעות (עדכון תאריך)
 • ניתן לעדכן תאריך (“להקפיץ” מודעה) פעם אחת ביום בלבד.
 • הקפצת המודעה מתבצעת ע”י המפרסם בלבד.
 1. עריכת / מחיקת מודעות
 • ניתן לערוך את תוכן המודעות ללא הגבלה במשך כל תקופת המנוי.
 • לא מומלץ לשנות את מהות המשרה בתהליך עריכת המודעה, אם מהות המשרה משתנה מומלץ להעלות מודעה חדשה.
 1. תחילה וסיום תקופת פרסום
      בתום תקופת הפרסום, במידה והמפרסם לא ממשיך את הפרסום בג’וב פרנדל תיחסם בפניו הגישה למערכת הפרסום ולא ניתן יהיה לצפות בתוכן
המשרות ו/או בפרטי המועמדים/ות שפנו אל המשרות שפורסמו.
הערה חשובה!
 • כל הפעילות במודעות הנמצאות בממשק הפרסום באתר כולל: פרסום, עדכון, עריכה, מחיקה, הקפאה, הקפצה, דיוור וכיו”ב, מתבצעת ע”י בית העסק המפרסם בלבד ולא ע”י ג’וב פרנדלי.
מנוי בנק מודעות דינמי
 1. תוכן מודעות (מוצג בפני מחפשי העבודה)
מותר לפרסום
 • הצעות עבודה בישראל ע”פ חוק
 • הצעות עבודה בחו”ל אך ורק באם מדובר על רילוקיישן (מעבר לחו”ל)
 • מס’ טלפון ו/או פקס (במקום ייעודי ולא בתוכן מודעת הדרושים)
אסור לפרסום
 • הצעות עבודה בשיטת פרמידה (MLM) וכיו”ב (אלא רק בתחום שיווק רשתי)
 • כתובת אתר אינטרנט
 • הפנייה לרשתות חברתיות: חשבון פייסבוק, טוויטר, לינדקאין וכיו”ב
 1. פרסום מודעות חדשות / עדכון מודעות קיימות
 • המודעות שנרכשו ניתנות לניצול עד שנה מיום רכישתן.
 • ניתן לפרסם כל מודעה במקסימום 2 קטגוריות שונות.
 • ניתן לפרסם משרה אחת (תפקיד אחד) בלבד בכל קוביית פרסום.
 • כל מודעה שעולה לאתר מפורסמת במשך 30 יום ברציפות, ללא אפשרות למחוק אותה, אולם ניתן להקפיא את פרסומה באתר, אך ימי הפרסום ממשיכים להיספר.
 1. הקפצת מודעות (עדכון תאריך)
 • ניתן לעדכן תאריך (“להקפיץ” מודעה) פעם אחת ביום, מתבצע ע”י המפרסם בלבד.
 1. עריכת / מחיקת מודעות
 • ניתן לערוך את תוכן המודעות ללא הגבלה במשך כל תקופת הפרסום.
 • לא ניתן למחוק את המודעה לפני תום 30 ימי פרסום רצופים.
 • ניתן להקפיא את המודעה, אך 30 ימי הפרסום שלה ממשיכים להיספר.
 • לא מומלץ לשנות את מהות המשרה בתהליך עריכת המודעה, אם מהות המשרת משתנה מומלץ להעלות מודעה חדשה או לחלופין לאחר שינוי מהות המשרה יש לדוור אותה מחדש אל מחפשי העבודה המתאימים.
 1. תחילה וסיום תקופת פרסום
  בתום תקופת הפרסום, במידה והמפרסם לא ממשיך את הפרסום בג’וב פרנדל תיחסם בפניו הגישה למערכת הפרסום ולא ניתן יהיה לצפות בתוכן המשרות ו/או בפרטי המועמדים/ות שפנו אל המשרות שפורסמו.
 1. הערה חשובה!
 • כל הפעילות במודעות הנמצאות בממשק הפרסום באתר כולל: פרסום, עדכון, עריכה, מחיקה, הקפאה, הקפצה, דיוור וכיו”ב, מתבצעת ע”י בית העסק בלבד ולא ע”י ג’וב פרנדלי.
הסכם תנאי שירות עבור גיוס עובדים.ות – 
 1. הסכם שירות זה מוצע ללקוח הרוכש מנוי למערכת הגיוס (להלן: “הלקוח”), עבור שירותי תוכנה בענן, מטעם חברת ג’וב פרנדלי (להלן: “מספק השירות”), המפעילה את שירותי התוכנה לניהול תהליכי הגיוס  (להלן: “תכנת הגיוס או מערכת הגיוס”).
 2. האמור בהסכם זה מחייב, והוראותיו יגברו בכל מחלוקת בין  הצדדים, אלא אם נאמר אחרת במפורש.
 3. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.
  תקופת ההסכם
 1. הסכם זה נועד לשם הסדרת מרכיבי השירות בכל הקשור למתן שירותי הכשרה מקצועית, תחזוקה ותמיכה טכנית למערכת הגיוס.
 2. הסכם זה יישאר בתוקפו כל זמן שהלקוח מנוי לתכנת מערכת הגיוס, והכל בהתאם להסכם ולפרטים שנחתמו בין הלקוח ובין החברה, כפי שאלו מופיעים בטופס ההזמנה לקבלת שירותי התוכנה (להלן: “טופס ההזמנה”), וכל עוד לא הומצא הסכם חלופי על ידי אחד מהצדדים להסכם.
 3. יובהר כי הסכם זה אינו מחליף תהליכים ונהלים שוטפים כפי שצוינו בטופס ההזמנה, אלא אם צוין אחרת במפורש.
תקופת ההסכם
 1. הסכם זה ייכנס לתוקפו החל ממועד חתימת הלקוח על טופס ההזמנה, ועד למועד סיום ההתקשרות בין הצדדים בהתאם לתאריכים המופיעים בטופס ההזמנה, ו/או כל עוד לא התקבלה הודעה לסיום ההתקשרות בין הצדדים.
היקף השירות
השירות שניתן ללקוח על ידי החברה כולל:
 • תוכנה לניהול הגיוס;
 • הכשרה מקצועית שתועבר ללקוח לאחר רכישת השירות, ובכפוף לתנאי המנוי;
 • תמיכה טכנית במקרה של תקלה, בכפוף לשעות העבודה ולתנאי המנוי;
אחריות הצדדים
 1. הלקוח מתחייב להעביר במועד הנקוב בטופס ההזמנה את התשלום בגין השירותים שרכש;
 2. הלקוח מתחייב לגבות באופן עצמאי את המידע הרלוונטי אליו. בתום תקופת המנוי.
 3. לאורך כל תקופת ההתקשרות, מספק השירות מתחייב לשמור על המידע של הלקוח, ולא לעשות בו כל שימוש. מספק השירות מתחייב כי לא ימסור מידע על הלקוח לצד ג’, אלא בהתאם להוראות כל דין.
 4. מספק השירות ישמור על המידע עבור הלקוח עד שנה מיום סיום ההסכם האחרון בין הצדדים.
 5. מספק השירות מתחייב לספק תמיכה טכנית וטלפונית ברמת שירות גבוהה, וכן פתרונות לתקלות במערכת.
 6. מוקד התמיכה הטלפונית ותמיכה באמצעות דוא”ל יפעל בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00-17:30 (ללא ערבי חג וחג).
 7. ככל וידרשו שעות תמיכה/הטמעה נוספות מעבר למפורט, ניתן יהיה לרכוש שירות בנק שעות, בהתאם לתעריפי השימוש (תמיכה והטמעה) המופיעים במחירון השירות המתעדכן מעת לעת.

מסלולי הרשמה

נרשמת כבר? לחץ כאן

כניסה למנויים

התחברות עם